• ضعف امنیتی در جعل و تغییر محتوا به سبب ماهیت ضعیف پارامترهای امنیتی موجود در اسناد دفترچه ای
  • وجود اطلاعات اضافی از پیشینه و سابقه سند برروی آن و سهولت انجام اعمال مجرمانه ودرز اطلاعات محرمانه افراد هزینه بالای چاپ دفترچه ،الحاق،سرب،و نگهداری
  • عدم درج نشانی ،آدرس و موقعیت جغرافیایی ملک و در نتیجه سوء استفاده های بسیار زیاد از این موضوع در فروش املاک مجاور و یا مشابه
  • سند های قدیمی دفترچه ای به علت ایمنی کمی که دارند به راحتی جعل می شوند و همچنین بد خط بودن ،ناخوانا بودن و اصلاحات پی درپی در سند از دلایل تغییر شکل اسناد دفترچه ای می باشد .