سند تک برگ (کاداستری)دارای مزیت های زیر می باشد :

 • ضریب امنیت به دلیل غیر قابل جعل بودن،تعویض سند پس از هر انتقال
 • درج نام و نام خانوادگی،شماره شناسنامه و شماره ملی مالک
 • درج نوع کاربری
 • درج پلاک های اصلی و فرعی و مفروضی
 • هر مالک ملک شریکی یک سند مجزا
 • خوانا و شفاف بودن
 • دارای کروکی،نشانی،موقعیت جغرافیایی ملک و کدپستی
 • امکامات اختصاصی مشاعی
 • ذکر جهت و طبقه
 • نگه داری و تکثیر آسان تر آن نسبت به سندهای قدیمی تر
 • سرعت در پاسخگویی به مراجعین ثبتی
 • کاهش اشتباهات
 • حذف نوشتارهای دستی
 • عدم امکان الحاق هرگونه عملیاتی به متن سند
 • تحویل اسناد مالکیت به درب منازل مالکین
 • ذخیره سازی اطلاعات در بانک املاک
 • صرفه جویی در مصرف اوراق ۳۲ برگ بهادار
 • استفاده جوهرهای مخصوص،کاغذ مخصوص و اتر مارک
 • تکنیک های چاپ،درج بارکد و الصاق هولوگرام از جمله علت هایی هستند که باعث غیر قابل جعل شدن این اسناد هستند