منظور از حق امتیاز رایگان چیست؟

حق امتیاز رایگان به معنای این است که شما فقط یکبار نیاز به پرداخت حقوق برای استفاده از آیتم ها در هرمحصول تا پایان دارید.

لطفا توجه داشته باشید ممکن است برخی محدویت ها در بازار قرار داده شده باشد در زیر استفاده از انواع مجوز مختلف که در دسترس است آورده شده،مانند مجوز عکس و موسیقی ما که وجود دارد.(برای اطلاعات بیشتر و سوالات متداول وارد شوید.)

منظور از غیر انحصاری چیست؟

غیر انحصاری به این معنی است که شما تنها فردی نیستید که امکان دسترسی به آیتم هادارید.دیگران هم امکان دریافت مجوز و استفاده از همان ایتم ها را دارند.

تفاوت اصلی بین این مجوزدائم و مجوز طولانی چیست؟

به بیان ساده، تفاوت اصلی این است که تحت مجوز به طور منظم، محصول نهایی شما (شامل آیتم و مجوز خود شما) به صورت رایگان توزیع می شود، در حالی که تحت مجوز طولانی محصول نهایی شما ممکن است به فروش هم برسد.البته،اگر این همه هم ساده بود،ما یک مجوز یک جمله ای می خواهیم.بنابراین لطفا مجوز و بقیه جزئیات بیشتر را در سوالات متداول بخوانید.

لطفا توجه داشته باشید که مجوز موسیقی ما برای هر دو استفاده رایگان و پرداختی استفاده می شود. سوالات متداول زیر در این بخش در استفاده رایگان در مقابل پرداخت به مجوز موسیقی ما صدق نمی کند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مجوز موسیقی سوالات متداول را ببینید.

آیا فکر می کنید مجوز دائم همان چیزی است که به عنوان مجوز سرمقاله کاربرد دارد؟

نه،مجوز بطور دائم ما برای محصولات نهایی رایگان (یا نه یک مورد در محصول نهایی را در یکسرمقاله استفاده می شود). و مجوز تمدید(طولانی) است که برای محصول نهایی به فروش می رسد (یا نه یک مورد در محصول نهایی را در یک سرمقاله استفاده می شود). اگر شما می خواهید در یک سرمقاله از یک آیتم در محصول نهایی خود استفاده کنید مجوز دائم را انتخاب کنید و البته توزیع آن رایگان،و اگر مجوز تمدید یا طولانی را انتخاب کنید محصول نهایی شما در پایان به مشتری بفروش می رسد.

به کدام مجوز نیاز دارم برای محصول نهایی که تنها در صورت پرداخت برای کاربران قابل دسترس است؟

اگر کاربران در نهایت نیاز به پرداخت برای دیدن محصول نهایی داشتند، شما نیاز به یک مجوز طولانی دارید. می تواند بیش از یک کاربر تا زمانی که تنها یک محصول نهایی وجود دارد از آن استفاده کند.